Kancelaria Adwokacka Subsidium

Kancelaria „Subsidium” działa na rynku usług prawnych od 1 września 2006 roku świadcząc usługi w zakresie:

  • obsługi prawnej;
  • arbitrażu;
  • mediacji;
  • obsługi podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.

Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych jak również przedsiębiorców nie tylko na terenie Elbląga ale także całego kraju.

„Subsidium” poza wyżej wymienionymi czynnościami oferuje także sporządzenie opinii prawnych, analizę umów, regulaminów, statutów oraz sporządzanie ich projektów.

Kancelaria w trosce o dobro klienta oraz najwyższą jakość świadczonych usług każdorazowo z należytą starannością, uczciwością, sumiennością i gorliwością, gruntownie i rzetelnie według najlepszej woli i wiedzy analizuje problem i przed podjęciem się dokonywania czynności i/lub prowadzenia informuje zainteresowanego o podjętym stanowisku oceniając realnie szanse powodzenia. Wszelkie dalsze czynności w tym również strategia działania i postępowania w sprawie zawsze konsultowana jest z zainteresowanym współpracą klientem.

Subsidium – w dosłownym tłumaczeniu znaczy pomoc, która jest głównym celem Kancelarii.