Zamówienia Publiczne

Największe zapotrzebowanie ze strony Zamawiających to procedura przygotowania i sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawcy korzystający z pomocy Kancelarii „Subsidium” uzyskują kontrakty publiczne, bez względu na przedmiot, wartość i tryb zamówienia publicznego.

Doskonała znajomość zagadnień prawnych w obszarze zamówień publicznych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala oferować usługi doradcze z zamówień publicznych na najwyższym poziomie, efektywnie i elastycznie osiągając wyznaczone cele.

CZAS

Indywidualnie i elastycznie podchodzimy do każdego postawionego zadania. Średni czas realizacji zlecenia wynosi 2 dni robocze, jednak w nagłych przypadkach profesjonalną konsultację wykonujemy ad hoc najpóźniej w ciągu 1 godziny. Termin uzyskania odpowiedzi uzależniony jest od stopnia złożoności problemu, obszerności dokumentacji przetargowej oraz dostępności wybranego eksperta.

KOSZT

Koszt wybranej usługi wyceniany jest w oparciu o wiele czynników, składających się przede wszystkim:

  • z rozmiaru dokumentacji postępowania przetargowego;
  • stopnia złożoności danego zagadnienia;
  • koniecznego czasu reakcji na występujące problemy;
  • wartości zamówienia publicznego;
  • wyboru trybu i metody odpowiedzi;
  • formy reprezentacji lub pełnomocnictwa;
  • strategii podjętych działań i faktycznie poniesionych kosztów.