Zamówienia sektorowe

Zamówienia sektorowe to wyodrębniony rodzaj zamówień publicznych udzielanych przez jednostki powołane w celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym i zwyczajowo zaliczanych do sektora przedsiębiorstw użyteczności publicznej (tzw. WET: Water – Energy – Transport).

To specjalna grupa Zamawiających, zobowiązanych do przestrzegania Prawa zamówień publicznych, wykonująca działalność w obrębie sektorów gospodarki wodnej, wydobywczej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi, gdy działalność ta wykonywana jest na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo nawet z pominięciem tej podstawy.

Istotą zamówień sektorowych jest obowiązek udzielania zamówień publicznych powyżej 387 000 EURO i złagodzeniu przy ich prowadzeniu wielu rygorów ustawy Prawa zamówień publicznych.

Kancelaria „Subsidium” kompetentnie podchodzi do Zamawiających SEKTOROWYCH i profesjonalnie doradza w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych.

W przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem dysponujemy licencjonowanymi negocjatorami oraz zespołem rzeczoznawców zamówień publicznych z poświadczeniem bezpieczeństwa, zapewniających pełną poufność danych oraz biegle poruszających się w tematyce zamówień sektorowych.