Zielone zamówienia publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne (green public procurement) oznaczają nowe podejście do procedur udzielania zamówień publicznych, w ramach których podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ zamawianych dostaw, usług oraz robót budowlanych na środowisko naturalne.

Poprzez proekologiczne spojrzenie na ochronę środowiska, w tym uwzględniając cały cykl życia produktów oraz możliwość ograniczenia zużycia materiałów, energii, wody i gazów, Zamawiający wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku.

Kancelaria „Subsidium”, jako jedna z pierwszych Polsce, wdraża kryteria i/lub wymagania środowiskowe do zamówień publicznych. Dysponujemy wiedzą i praktyką w zakresie proekologicznych procedur udzielania zielonych zamówień, w tym implementacji ekozarządzania i audytu oraz ekoznakowania i deklaracji środowiskowych.

W naszych materiałach oraz prowadzonych szkoleniach dowiedzą się Państwo:

  • na czym polega koncepcja i praktyka zielonych zamówień publicznych;

  • dlaczego należy wdrażać aspekty ekologiczne do zamówień publicznych;

  • jak stosować kryteria i wymagania środowiskowe w przetargach i negocjacjach;

  • jakie są regulacje prawne dotyczące zielonych zamówień.